Central and East European
Society for Phenomenology

Repository | Book

141817

Fenomenul "animal"

Abordări fenomenologice ale diferenţei antropologice

edited byCristian Ciocan(University of Bucharest)Amalia Trepca

Abstract

În ce constă structura ontologică a unei ființe animale? Animalele constituie oare lumea și obiectele intramundane în același fel în care o face omul? Este oare legitim, pe de o parte, să înțelegem animalitatea pornind de la structurile fundamentale ale existenței umane, în speță de la idei precum conștiință și percepție, eu și sine, identitate și alteritate, spațialitate și temporalitate? Putem oare să ne ferim de antropomorfism și antropocentrism în abordarea filozofică a vieții animale? Avem oare posibilitatea de a evita punctul de vedere specific uman care articulează înțelegerea noastră a ființei animale? Care sunt, pe de altă parte, consecinţele aduse în joc de modurile în care alteritatea animalului se lasă sau nu gândită ? În ce fel ne pune animalul în faţa propriei lumi? La aceste întrebări, care au animat aproape toate direcțiile tradiției fenomenologice, de la Husserl, Heidegger și Merleau-Ponty la Levinas și Derrida, implicând diverse abordări, transcendentale sau ontologice, hermeneutice sau etice, descriptive și deconstructive, caută să răspundă și studiile care compun acest volum.

Publication details

Publisher: Zeta Books

Place: Bucharest

Year: 2017

Pages: 176

ISBN (paperback): 978-606-697-056-3

Full citation:

Ciocan Cristian, Trepca Amalia (2017) Fenomenul "animal": Abordări fenomenologice ale diferenţei antropologice. Bucharest, Zeta Books.